ציור ‭.41‬ האקלימים הצחיחים של אוסטראליה. ‭.1 —‬ צחיח. ‭.2 —‬צחיח־למחצה (לפי ‭(1969 ,Deserts of the World‬