ציור ‭.40‬ האקלימים הצחיחים בדרום־אפריקה. ‭.1 —‬ אקלים צחיח ביותר. — ‭.2‬ אקלים צחיח. ‭.3 —‬ אקלים צחיח־למחצה (לפי ‭(1969 ,Deserts of the World‬