ציור ‭.38‬ האקלימים הצחיחים בצפון־אמריקה. ‭.1 —‬ צחיח ביותר. ‭.3 —‬ צחיח. ‭.3 —‬ צחיח־למחצה (לפי ‭(1969 ,Deserts of the World‬