ציור ‭.35‬ הפאראמטרים המרכיבים את מקדמי הצחיחות של תורנתוואיט, הדגמה מלוס־אנג'לס. ‭.1 —‬ ההתאדות ‭(evapotranspiration)‬ בכוח. ‭.2 —‬ משקעים. — ‭.3‬ עודף במים. ‭.4 —‬ חוסר במים. ‭.5 —‬ השימוש במים. ‭.6 —‬ חידוש מלאי המים בקרקע (לפי ‭(1948 ,Thornthwaite‬