ההגדרות המבוססות על מאזן המים בצמח

עבודת חלוץ בשטח זה נעשתה על ידי תורנתווייט ( Thomthwaite ) בשנת , 1931 כשטבע את המטבע 'יעילות המשקעים . ' האמצעי לקביעת צחיחותו של איזור פותח על ידי תורנתווייט ב 1948 במושג של 'אבאפוטראנספיראציה בכוה' ' potential ) , (' evapotranspiration כלומר סך הכול של התאדות ותצרוכת המים משטח המכוסה צמחייה רצופה , בתנאי שיש כמות מים זמינה ברציפות . היסודות הנכנסים לחישוב מקדם הצחיחות—המבוסס על מדידות ממשיות של תצרוכת המים בצמח—הם המש קעים , ההתאדות שבכוח , השימוש במים על ידי הצומח ( כלומר אבאפוטראנספיראציה , ( עודף במים , ומילוי חוזר במים . ציור 35 מדגים את היסודות הללו . מתוך בדיקות יסודות אלה קבע תודנתווייט את מקדם הצחיחות על סמך הנוסחה דלקמן : ערכי מקדם שובים תוחמים את גבולות האקלים הצחיח למחצה , הצחיח , והצחיח ביותר . המיון של תו רנתווייט הוא המיון המשוכלל ביותר עד כה של אזורי האקלים בעולם . הוא אף משמש בסיס למיון המפורט של האזורים הצחיחים , כפי שנעשה בידי מייגס , ( 1953 , Meigs ) שהוא היום המיון המקובל של האזורים הצחיחים ( ציורים ; ( 41—36 בעזרתו אנו מגדירים בחיבורנו זה את התחומים הצחיחים ה...  אל הספר
מוסד ביאליק