ציור ‭.34‬ עקומות קסירותרמיות של תחנות־אקלים נבחרות. משמאל, מלמעלה למטה: מאראקש (מארוקו‭,(‬ סביליה (ספרד‭,(‬ רומא (איטליה) ; מימין, מלמעלה למטה: ביירות (לבנון‭,(‬ לאריסה (יוון) ו טולוז (צרפת) [לפי ‭[1963 ,UNESCO‬