לקח המחקרים המפורטים

עד כאן הדיאגנוזה של בעיותיהן של הארצות הצחיחות ; קיימות גם פרוגנוזות רבות באשר לעתידן . ידועים התנאים הבסיסיים האחידים 1 העדר משקעים , העדר קרקעות , שפע קרינה ; ידועים גם התנאים הבסיסיים שאינם מחולקים במידה שווה בין מדינות האיזור : מפלס מי התהום ; נהרות אליכטוניים ; מאגרי מים בהרים קרובים ומושלגים ; ידועים אף נתוני יסוד גיאוגרפיים אנושיים , שמידת התחלקותם בין ארצות התחום הצחיח למחצה מגוונת עוד יותר : מרחק ממרכזי שיווק , מבנה מדיני , הרכב אתני , עומק החינוך ; ידועים גם התהליכים העשויים להביא פתרונות לאיזור הצחלח למחצה : אפשרויות של איגום מים , העמקת קידוחים , ניצול הקרינה ליצירת אנרגיה , משיכת תיירות ונופש , מיזוג אוויר , המתקת מים , הגברת התחבורה , התאמת גידולים . התנאים והסיכויים ידועים איפוא . הבעיה היא כיצד מתפתחים הדברים למעשה , המחקרים המפורטים שנדונו בפרק האחרון נתנו מושג מה על משחק הביניים בין הנתונים לסיכויים השונים . הסתבר , שכל עוד ממשיך היישוב במקום מסוים בדרך החיים המסורתית , בלא התאמה אל הסובב הכלכלי המודרני—אם כי דרך החיים לפעמים מותאמת להפליא לסובב הפיסי טבעי—אין הרבה סי...  אל הספר
מוסד ביאליק