הדגמה מכפר לודקה וסאנדה, דרום־מזרח האיזור הצחיח־למחצה

הכפר לודקה מצוי במרכזי של החבל הצחיח למתצה , בתוך האינטרפלובים של יובלי נהר שנב . אחוז השטח המעובד הוא גבוה מאוד—83—ולמעשה כ 1 ל 1 מושקה במי תעלות . יותר ממחצית הגידולים —55 ° / 0— הם גידולי שיווק , וזאת לא במעט בגלל המרכזים העירוניים הקרובים ; עיקר הגידולים הם כותנה וחיטה . החלוקה המפורטת של שטחי הגידולים היא כלהלן : 24 ° / חיטה , 23 ° / מספוא , 14 % כותנה , 12 % דוחן , ולערך 5 % מכל אחד מן הגידולים הבאים : תירס , פירות , ירקות , צמחי שמן וקנה סוכר . הכפר סאנדה המצוי בפשטו של נהר ראבי , בגבול הודו , מרוחק שלושה קילומטרים מהעיר לאהור . הגשמים פחותים מ 500 מ"מ ; עיקר מקורות המים הם מי השקיה מתוך תעלות מים וקידוחים מתוך מפלס מי התהום הקרוב לפני השטח . השטח המעובד תופס 65 אחוזים מהכפר , ומתוך שטח זה 36 % נותנים שני יבולים בשנה , קיצי וחורפי . למעשה , אין שטח שלא מעובד על ידי השקיה . קרבת העיר הגדולה מתבטאת בעובדה חשובה ביותר : 5 % ר מכלל השטח המעובד תפוס על ידי גידולי שיווק—אחד המקרים המדגימים את השפעת העיר בצורה הבולטת ביותר . פירוש הדבר שבידי החקלאי מצוי כסף , ועל כן יש בידיו כוח קני...  אל הספר
מוסד ביאליק