ציור ‭.33‬ סוגי הגידולים בשלושה כפרים נבחרים בפאקיסטאן המערבית, באחוזים מכלל השטח המעובד. ‭.1 —‬ חיטה. ‭.2 —‬ תירס. ‭.3 —‬ גרעינים. ‭.4 —‬ דוחן. — ‭.5‬ כותנה. ‭.6 —‬ שעורה. ‭.7 —‬ ירקות. ‭.8 —‬ פירות. ‭.9 —‬ מספוא. ‭.10 —‬ קנה־סוכר. ‭.11 —‬ סומסום. ‭.12 —‬ אחרים (לפי ‭(1964 ,Ahmad‬