ציור ‭.32‬ שטחי העיבוד במחוזות מובחרים בפאקיסטאן המערבית, כאחוזים מהשטח הכללי. ‭.1 —‬ בלתי מעובד. ‭.2 —‬ עיבודי־בעל. ‭.3 —‬ עיבודי־שלחין. ‭.4 —‬ ללא נתונים (לפי ‭.(1964 ,Ahmad‬ הקו העבה — גבול האיזור הצחיח־למחצה