היישובים באיזור הצחיח־למחצה

האוכלוסיה הכפרית היא במערב פאקיסטאן —( 1961 ) כדי ; 77 . 5 ° / 0 אך גם אותם 22 . 5 % של האוכלוסיה העירונית הם תוצאה של עיור מוגבר בשנים , 1961—1951 שנעשה מיד לאחר קבלת העצמאות וקליטת המהגרים המוסלמים מתחום הודו . עיור זה , הקשור בין היתר בתיעוש מוגבר , גרם לזרימת כוח אדם מן האזורים הכפריים לתוך העיר . בתחום הצחיח למחצה יש חמש ערים גדולות בנות 100 אלף תושבים ויותר ו בלאהור עצמה אחד ורבע מיליון תושבים , ( 1961 ) אחת הערים הגדולות באיזור הצחיח למחצה . היישוב הכפרי צפוף במזרח , והולך ונעשה מפוזר יותר במערב ; בהרים שבמרחב ישנם יישובים רק לאורך הנחלים .  אל הספר
מוסד ביאליק