התחום הצחיח־למחצה במערב פאקיסטאן

התחום הצחיח למחצה של פאקיסטאן המערבית הוא חלק מחגורת הצחיחות , המש תרעת מן האוקיינוס האטלאנטי , דרך סהרה וחצי האי ערב , האגן האיראני והאפגאני , עד לגבעות אראואלי שבמרכז הודו . זהו החלק הפחות מאוכלס של שתי המדינות היודעות אוכלוסיה צפופה ביותר ; עם זה חיים בו עשרות מיליונים תושבים . בתחום הצחיח הזה ישנה חגורה שבה האקלים לח יותר והוא צחיח למחצה , בזכות גשמי החורף ( ציור . ( 36 כמו כן היובלים של האינדוס , והאינדוס עצמו , מאפשרים השקיה וקיום חקלאי בתחום צחיח למחצה זה . נראה שתרבות ההשקיה היתד , נפוצה כאן כבר בתקופות ; rrc'rt r » n אל הספר
מוסד ביאליק