האיזור הצחיח־למחצה בספרד

מבחינת ההגדרה המדויקת של תחומים צחיחים , 1 . 5 % משטחה של ספרד ניתן להגדרה כצזויח ( פחות מ 300 מ"מ גשם לשנה ( ציור 36 . 5 ° / 0 ; ( 31 משטחה מקבלים כמות גשמים שבין 300 עד 500 מ"מ גשם בלבד . תחום זה , הניתן להגדרה כצהיח למחצה , תופס אפוא יותר משליש מכלל שטחה של ספרד , ויהיו בו מגבלות חמורות בסוגי הגידולים . בלא השקיה מלאכותית קשה יהיה להבטיח יבולים ברמה מספקת . ( 1964 , de Laburu ) רק שליש מכלל השטחים המושקים בספרד 18 ) מיליון דונאם בשנת ( 1960 מקבלים את מי ההשקיה שלהם ממקורות מי התהום ; היתר בא מאגירת מים עיליים , בעיקר מי הנהרות היורדים מן הפרינאים , מן הגוש הקאנטאברי או מן הרמות במערב . המים הללו הם בעלי איכות מצוינת . מפעלי השקיה אלה נבנים בעזרת הממשלה , הקושרת במפעלי ההשקיה גם מפעלי התיישבות , ריפורמה אגרארית וריכוז אדמות .  אל הספר
מוסד ביאליק