ציור ‭.30‬ שטחי שלחין בצפון־מערב מקסיקו (לפי ‭(1965 ,Henderson‬