השימוש במי־נהרות בצפון־מערב מקסיקו

מקסיקו היא ארץ צחיחה ; רק 17 % משטחה מצויים באיזור לח ;( 1961 , stretta ) 36 % הם צחיחים , ו —47 % צחיחים למחצה . צפון מערב מקסיקו היתה , במחצית המאה הנוכחית , זירה של פעילות משולבת בין תנאי הסובב הצחיח למחצה , חקלאות שלחין וריפורמה אגרארית . בשילוב זה היתה ברכה , אך נתגלו גם כמה סכנות , הקשורות בשימושי הקרקעות ודרכי העיבוד . התוצאה החיובית היתה ברורה : עם הפיתוח שחל בשטחים המושקים , שנערכה בהם ריפורמה אגרארית , היו שטחים אלה לפרודוקטיביים ביותר במדינה . ( 1963 , Henderson ) שטחי החקלאות מצויים ליד הדלתאו ת של נחלי צפון מערב מקסיקו ( ציור . ( 30 זהו איזור , שאין לסמוך בו על הגשמים כגורם בטוח בחקלאות ן כמות המשקעים נעה בין 75 מ"מ בצפון ליד הדלתה של הקולוראדו עד כדי 400 מ"מ בדרום האיזור , ליד הדלתה של נהר פוארטה . בתחום זה מצויים שטחים מושקים ליד הדלתה של קולוראדו , באיזור קאב 1 ראקה על נהר מאגדאלנה , בעמק נהר ס 1 נ 1 רה , ובמיוחד שלוש הדלתאות של נהרות יאקי , מאיו ופוארטה . שלושת הנהרות הללו הוסיפו למישור החוף הצר של צפון מערב מקסיקו משטחי דלתאות גדולים , הבנויים אדמה אלוביאלית פוריה ?...  אל הספר
מוסד ביאליק