השימוש במים עיליים

מפעלים הידר 1 טכניים חשובים ביותר הוקמו על פני נהרות גדולים—הנילוס , ההואנג הו , האינדוס , iffd rare וצוינו רק הבולטים ביותר . הם יוצרים דפוסי חיים אינטנ סיביים והמים הם יסודם של החיים הללו . אך רובם של מפעלים אלה נמצאים מחוץ לתחום הצחיח למחצה . בעמודים הבאים נבדוק מספר מפעלים אזוריים , איכר שינו דפוסי חיים בתחום הצחיח למחצה בצורה קיצונית , מבלי לבטל את יתר הצורות המסתברות מהסובב הצחיח למחצה .  אל הספר
מוסד ביאליק