ציור ‭.29‬ לוח־העבודה החקלאי, כפר רופין, ‭.1 — .1957‬ פלחה. — ‭.2‬ מספוא. ‭.3 —‬ מטעים. ‭.4 —‬ מדגה. ‭.5 —‬ רפת. ‭.6 —‬ בקר לבשר. ‭.7 —‬ מרעה זרוע. ‭.8 —‬ לול. ‭.9 —‬ נומריות. ‭.10 —‬ סלק סוכר. ‭.11 —‬ כותנה. סולם הערכים — ימי עבודה לפי חודשי השנה (לפי ניר, ‭(1961‬