התנאים הפיסיים של עמק בית־שאן

במסגרת האדמיניסטראטיבית של המועצה האזורית בקעת בית שאן כלול שטח של יותר מרבע מיליון דונאם . ( 1968 , Nir ) רובו איזור מישורי , קצתו מדרונות הר הגלבוע ורמות הגליל התחתון המזרחי . האדמות קצתן קרקעית ימת הירדן הפליי סטו קנית , קצתן אדמות שנוצרו ממשקעים גיריים של מעיינות ; בדרך כלל האדמה היא סידית , עם אחוז חומר אורגאני נמוך , ופוריותה מוגבלת מאוד ללא תוספת דשנים . מבחינת האקלים זה איזור מעבר בין התחום הצחיח למחצה לצחיח ; הוא מוגבל בדרום על ידי האיז 1 הייט של 180 מ"מ ובצפונו על ידי האיזו הייט של 320 מ"מ . הרי זה אפוא איזור בגבול הצחיחות , שאין לצפות בו ליישוב גדול שיחיה מחקלאות . אך קיימים כאן 18 יישובים חקלאיים—בנוסף לעיר בית שאן בעלת 12 אלף תושבים—המצטיינים בגידוליהם החקלאיים . הסיבה לקיומם הם המעיינות הרבים , המצויים בשוליו המערביים של האיזור , המפיקים כדי 140 מיליון מ"ק לשנהכמות המים הגדולה ביותר בכל תחומי ארץ ישראל , להוציא מעיינות הירדן . אלא ש 40 % לערך מן המעיינות הללו הם בעלי מליחות העולה על המליחות הנסבלת על ידי הצומח התרבותי ( והקרקע ) בלי להינזק . הטיפול במים פרובלימאטיים אל...  אל הספר
מוסד ביאליק