ציור ‭.27‬ תעלות ההשקיה באמצע שנות ה־‭'40‬ בעמק בית־שאן. ‭.1 —‬ מעיין. ‭.2 —‬ תעלת ניקוו. ‭.3 —‬ תעלת עין־עמל. ‭.4 —‬ תעלת עין־מגרל. ‭.5 —‬ תעלות מפלס תיכון. ‭.6 —‬ תעלות אחרות. ‭.7 —‬ גבול אגני השקיה. ‭.8 —‬ ביצה (לפי ניר, ‭(1961‬