ציור ‭.25‬ תפוצת הבקר באוסטראליה, ביחס לאזורי האקלים (לפי ‭(1961 ,Wadham‬