ציור ‭.26‬ האגן הארטזי הגדול במזרח אוסטראליה. ‭.1 —‬ מים זמינים לשימוש ביתי. ‭.2 —‬ מים בעלי מליחות נמוכה, מתאימים לגידול צאן ובקר. ‭.3 —‬ מים מלוחים ללא אפשרות שימוש. ‭.4 —‬ קידוחים ארטזיים (לפי ‭(1967 ,Pownaii‬