תפקידם של מי־תהום ארטזיים באיכלוסה של אוסטראליה

מכל הארצות הצחיחות למחצה , הנמצאות כיום בשלבים טכנולוגיים מפותחים , אוסט יאללה היתה למעשה הראשונה והחלוצה שהלכה לעבר האזורים הצחיחים בכלים ובמטרות של כלכלה מודרנית . היא המדינה הראשונה שהחלה בניסויים בגשם מלאכותי ; היא אשר פיתחה את זני החיטה הקצרים , התואמים את תנאי הצמיחה המהירה בעונת הלחות הקצרה . אולי אין פלא בכך , יותר משלושת רבעי המדינה נמצאים מעברו הצחיח של גבול הצחיחות ( ציור . ( 41 התחום הממוזג צר למדי ומצומצם בשטחו , לעומת ארצות אחרות בגבול הצחיחות , כגון ארה"ב , ברית המועצות או דרום אמריקה , שבהם התחום הצחיח הוא חלק הרבה יותר קטן בכלל השטח . על אף העובדה ששלושה רבעים משטחה הם צחיחים עד צחיחים למחצה , אוסט יאללה היא אחת המדינות הראשונות ברמת החיים שלה . אין אפשרות להסביר זאת על ידי כוח עבודה זול ונחות—אין הוא בנמצא כאן r אוצרות המינראלים אמנם חשובים מאוד , אך רובם נתגלו רק במאה העשרים 1 הסיבה לפיתוחה היא האוכלוסין ; בעלת רמה טכנולוגית גבוהה , שהועמדה בפני אתגרים שדרשו פתרונות טכנולוגיים וכלכליים מתוחכמים .  אל הספר
מוסד ביאליק