השתלטות על מי־תהום ומעיינות

אם כי במרביתם של האזורים הצחיחים יש שימוש במי התהום ובמי המעיינות בשיעורים שונים , הרי יש תחומים מסוימים שבהם נשתנו דפוסי החיים לחלוטין על ידי מאמץ מוגבר לשימוש במי התהום או במעיינות , שאינם אלא שסתומים לזרימתם של מי התהום . מטבע הדברים ששינויים גדולים ניתנו להיעשות רק בתקופות האחרונות , כיוון שהעלאת מים—בכמויות גדולות—מתוך מפלסי מי תהום עמוקים אפשרית רק באמצעים טכנולוגיים מודרניים . מכל הדרכים להעלאת ערכו של האיזור הצחיח ביותר נראית דרך זאת המתוחכמת , אך הבטוחה ביותר , אם מצוי ידע הידר 1 לוגי מספיק וקיימת הרגשת אחריות לא רק לדור הזה , אלא גם לדורות הבאים , על ידי שמירת אוצרות מי התהום והשימוש בהם במידה שלא ייעלמו לחלוטין .  אל הספר
מוסד ביאליק