קאליפורניה כאיזור־מגורים של איש המאה העשרים־ואחת

אם כי היום נראית דרום קאליפורניה כאיזור המושך את איש המאה העשריםהאוהב הרבה ספורט , שיש לו זמן פנוי לתחביבים שדורשים מרחבים מפולשים , היכול לנוע מרחקים גדולים ממקום עבודה למקום מגורים , או למקום נופש , היכול ליהנות מפרי עמל ימי חיים ( פנסיה ) במגורים במקום נוח מבחינה אקלימית—הרי למעשה היתה הפיכתה של קאליפורניה הטבעית למקום מגורים נוח קשורה במאמץ רב . התנאים הים תיכוניים עד צחיחים למחצה העמידו בפני האדם את התפקיד ליצור סביבה חדשה , שונה מן הסביבות שאליהן הורגל בתחום ההתיישבות הראשוני בצפון מזרח ארצות הברית . אספקת המים היתה בין המשימות הראשונות שאתן חייב היה להתמודד . המים מגיעים ללוס אנג'לס ממרחק של 500 קילומטרים , מאיזור ימת אוון ; מוביל המים של קולוראדו אף הוא מביא מים ממרחק 300 ק"מ . השכנות של האיזור הצחיח למחצה להרים המושלגים , שהם מקור לא אכזב של מים , היא אחד הגורמים שמקיימים את האיזור כתחום יישוב מפותח—בעזרת אמצעיו הטכנולוגיים וגם בזכות פעולת ארגונו של האדם . קיומה של רמת חיים גבוהה באיזור צחיח למחצה מחייבת מים רבים . יש , למשל , ערים הצורכות 1 מ"ק לאדם ליום , מזה 40 ° / 0 מוקד...  אל הספר
מוסד ביאליק