ציור ‭.23‬ העלייה (באחוזים) בהכנסות האוכלוסיות בדרום־מערב ארה"ב בשנים ‭.1 — .1960—1940‬ קאליפורניה הצחיחה. ‭.2 —‬ המערב ההררי. ‭.3 —‬ ארה"ב בכללותן. ‭.4 —‬ המישורים הגדולים (לפי ‭(1963 ,Garnsey & Wollman‬