ציור ‭.22‬ התעשייה האווירית באיזור לוס אנג'לס. מספר המועסקים במפעלים מצוין במעגל ; קוטר המעגל פרופורציונאלי למספר המועסקים (לפי ‭(1959 ,Nelson‬