פיתוחה התעשייתי של קאליפורניה

שנות הזוהר של הפיתוח החקלאי של קאליפורניה היו מחציתה השנייה של המאה התשע עשרה ושתי עשרות השנים הראשונות במאה הזאת , עד סיומה של מלחמת העולם הראשונה . אמנם המעבר היה התפתחותי ולא מהפכני עד ראשית שנות החמישים ; עד לשנה זו היתה החקלאות המרכיב העיקרי בכלכלת קאליפורניה ; ואם כי מאז חלה ירידה בענפים אחדים , אף היום , למרות העיור המואץ , לא נכחד מן המדינה האופי החקלאי . אך ערך התוצרת החקלאית בייצור הכללי של המדינה הולך ופוחת . בתהליך זה של שינוי ערכים היו כמה וכמה שלבים . יש שלבים , שאינם מותנים או קשורים כלל באופיו הצחיח למחצה של האיזור ( למשל , גילוי הנפט , ( אך יש שלבים בהתפתחות הקשורים במפורש בתנאיו האקלימיים : עלינו לראות את הקשרים בין היסודות השונים וללמוד את הלקח המשתמע דווקא מן התנאים האקלימיים המיו חדים . תקופת 'גיאות הנפט' היתה בין הראשונות שהביאו לזרימת אנשים והון לקא ליפורניה , כאשר נתגלו בה מקורות נפט מן העשירים בתחומי ארצות הברית . אם כי מציאות הנפט באיזור לוס אנג'לס היתה ידועה מקודם , נדחתה ההפקה עד שנת , 1917 כאשר מצד אחד גדל הביקוש עם פיתוח ענף המכוניות , ומצד אחר מזומנות ...  אל הספר
מוסד ביאליק