התפתחות עירונית

אכן , ההתפתחות החקלאית הלכה בד ביד עם התפתחות עירונית מהגדולות בעולם , ואין האחת מתקיימת בלי השפעתה של השנייה . המאה העשרים תכונה אולי בעתיד כ'תקופת העיור — ' כה שונים פני העולם בסוף המאה הזאת לעומת ראשיתה ו וקאלי פורניה אפשר שהיא הדוגמה המובהקת לכך . התפתחות זו מעניינת , כיוון ^ כרא ^ יה ההגירה לקאליפורניה לא היתה בה משיכה ליישובים עירוניים ; ייחודה ו א כותה להתפתחות עירונית תעשייתית הוכרו ובאו לידי ביטוי רק בעשרות השנים האחרונות בלבד . ( 1959 , Nelson ) כנראה שפיתוח זה צריך היה לחכות לאותו שלב מתקדם של הטכנולוגיה של ארצות הברית , שלתוכו נכנסה בעת מלחמת העולם השנייה ולאחריה . תנועת האוכלוסין לדרום קאליפורניה בתקופה הנזכרת היתה מן הגדולות בתולדות ארצות הברית ; מרבית התושבים החדשים התיישבו בערים . קצב הגידול בשנים 1960—1950 היה , בלוס אנג'לס המטרופוליטנית , כדי מאתיים אלף תושבים לשנה ; סאן דיאגו גדלה באותו פרק זמן ב . 63 ° / 0 זהו הגידול העירוני הגבוה ביותר בכל ארצות הברית . באותה מידה גדל מספר המועסקים בתעשיות : שישית מכלל הגידול של מספר המועסקים בארה"ב באותה תקופה נזקף על חשבון איזו...  אל הספר
מוסד ביאליק