שלבים בפיתוחה החקלאי של קאליפורניה עד למלחמת־העולם השנייה

הפיתוח העצום של הקלאותה של קאליפורניה ^ שהיתה , עד למלחמת העולם השנייה , המנוף החשוב בצמיחת המדינה—לא יובן אלא אם ייבדקו השלבים השונים בהתפתחות הטכנולוגית בחקלאות , הן באספקת מים , הן באיקלום זנים וגידולים , והן בפיתוח הטכנולוגיה התעשייתית לשימור , עיבוד והובלת התוצרת החקלאית . ההשקיה הראשונה , בעזרת סיכור נהרות בסוללות עפר נעשתה בידי הספרדים כבר בשנת . ( 1959 , Raup ) 1769 הבאר הארטזית הראשונה נחפרה כמאה שנה אדורי כן , ומשאבת מים , המעלה את המים מעומקים ניכרים , הופעלה על ידי מנוע קיטור בשנת . 1872 השימוש בצינורות ביטון וצינורות םלדה בא כמעט מיד לאחר מכן , ושאיבת מים בעזרת מנועי חשמל הופעלה כבר בשנת . 1885 התקופה הבאה היתה של סכרים ; מפעלי 'ביר ואליי' ( Bear Vaiiley ) בשנת , 1884 מפעל יומה , 1904 ( Yuma ) והתעלה הכל אמריקאית ( AirAmerican canal ) השנת . 1940 מפעלים אלה הביאו לאיזור מים ואנרגיה מההרים המושלגים הסוגרים עליו . לשם מיסחורה של התוצרת החקלאית היה צורך , קודם כול , באמצעי תובלה למרחקים גדולים . שלושה קווי מסילות הברזל העיקריים בין המערב למזרח נבנו בשנים ; 1885—1869 השימוש ב...  אל הספר
מוסד ביאליק