תגובות קאליפורניה לאתגרי הסובב הצחיח־למחצה

החלקים המדבריים ומדבריים למחצה של דרום מערב ארצות הברית בכלל וקא ליפורניה בפרט נותנים אפשרות של בדיקה , כמעט יחידה במינה בעולם , של הת פתחות איזור מסוג זה לקראת ציביליזאציה אורבאנית וטכנולוגית מתקדמת , Hodge ) . ( 1963 האיזור בכללותו רובו צחיח למחצה ; שטחים צחיחים ביותר בעלי עונת צחיחות העולה על 12 חדשים , הם מעטים למדי . ציביליזאציות שונות פעלו בדרום מערב הצחיח : התרבויות האינדיאניות היו עסוקות בראש וראשונה בהבטחת עצם הקיום . התרבויות החקלאיות הראשונות , מהמאות הראשונות לאחר הספירה , פיתחו הקלאות בעל ברמות של קולוראדו ופיתחה אף תרבות השקיה על ידי ריכוז של נגר מטר במדרונות . הספרדים בבואם המשיכו בחקלאות השקיה ים תיכונית בעמקים של הנהרות הגדולים . הספרדים , אשר להם היה דרום מערב ארה"ב דהיום התחום המרוחק ביותר ממרכז פעילותם , הביאו צאן וסוסים , אך לא עסקו בהתיישבות בעלת היקף נרחב . בסוף השלטון הספרדי נתקיימו רק יישובים בודדים , בעיקר יישובי מיסיונרים .  אל הספר
מוסד ביאליק