התנאים הטבעיים וההשקיה הקדומה

עמק פרגאנה הוא שקע בינהררי , בעל צורת אליפסה , ( 1966 , Carrtere ) שאורכו שלוש מאות קילומטרים ורוחבו כדי מאה ק"מ ( ציור . ( 20 הבקעה מוקפת מכל עבריה הרים , שגובהם עולה על חמשת אלפים מטרים , ומוגנת מחדירת זרמי אוויר קרים או חמים במיוחד . קרקעית העמק נמצאת בגבהים שבין 500 מ' במזרח ו 300 מ' במערב , ורובה ככולה מצבור של משקעים דטריטיים שהושקעו באגן במשך הש לישון והרביעון . הפיסיוגראפיה הכללית שלה היא זו של מדרגות נהר במרכז ומני פות סחף בשוליה . קרקעית זו מצופה משקעי לס רביעוניים , בעובי של מטרים אח דים , המקנים לאדמות העמק את פודיותם . אך יש הפרדה ברורה בין אדמות מנוקזות היטב בשוליים לבין אדמות מנוקזות במידה פחות טובה , הנוטות ליצירת קרומים ולריכוז הסידן והמאגנסיום . במקומות בעלי ניקוז גרוע מופיעים קרקעות מטיפוס סול 1 נץ וס 1 ל 1 נצ'אק . קרקעות אחרונות אלו ראויות לשימוש חקלאי רק אחרי שטיפת המלחים והתמוככות מפלס מי התהום . הסיבה להיווצרות קרקעות מלוחות אלו הוא האקלים . האיזור נמצא בתחום האקלים הצחיח למחצה , בעל חורף קר ן עמק פרגאנה אמנם מוגז מפני פלישות אוויר פולארי קר בסוף העונה הקרה ...  אל הספר
מוסד ביאליק