עמק פרגאנה — אגן בינהררי על תוואי נהר סיר דאריה

נהר הסיר דאריה הוא מן הנהרות החשובים ביותר במערך ההשקיה של ברית המו עצות . מימיו משקים כדי 32 מיליון דונאם אדמה , שברובה מוקדשת לגידול כותנה ; זהו בערך שליש מכלל האדמות המושקות בברית המועצות—כדי 100 מיליון דונאם . ( 1965 ) מימיו מנוצלים יותר ממימי האמו דאריה הסמוך , וזאת בגלל אי זמינות קרקעות מתאימות לעיבודים חקלאיים באגנו של הנהר האחרון . לעומת זאת נמצאים בתוואי הסיר דאריה קרקעות מתאימות לעיבודים חקלאיים , במיוחד מניפות סחף או משטחי לס . ההשקיה מתקיימת בעזרת תעלות , שקצתן עתיקות מאוד , בעיקר במעלה הנהר , בעוד אשר במורד הנהר הלכו ונבנו תעלות השקיה חדישות , והפיתוח מתקדם מתוך עמק פראגנה לעבר 'ערבת הרעב . '  אל הספר
מוסד ביאליק