שיטת חלוקת המים בין יושבי הנאות

ללא מים אין קיום בנאות המדבר ! ועל כן קיימים חוקים קבועים לשימוש במים < החוקים מוכתבים על ידי הקוראן , ויש להניח שהקוראן שאב מתוך חוקים קדומים עוד יותר . מי הנהרות נחשבים כמתת אלוהים , ועל כן אי אפשר שיהיו שייכים לאדם / 7 v 7 > לעומת זאת מי הקאנאטים , שמימיהם לא היו זמינים מקדמת דנא והאדם הגיע אליהם במאמץ מיוחד , שייכים לאדם או לקבוצת האנשים שחפרו את הקאנאט . על קאנאטים יש אפוא בעלות ברורה , פרטית או ציבורית ( של משפחה או כפר . ( גניבת מים נחשבת כמעשה חמור ביותר . חלוקת זמן ההשקיה בפירזאדה מודגמת להלן : שמונה אנשים הם בעלי הקאנאט של פירזאדה ; במשך שמונה ימים יש לכל אחד מן הבעלים זכות השקיה בכל מימי הקאנאט . אבל כיוון שהזכויות בין השמונה אינן מחולקות בשווה , יש כאלה שמשקים רק חלק של היממה אחת לשמונה ימים , ויש כאלה המשקים למעלה מיממה באותו פרק זמן . חלוקה זו של מים אינה מביאה בחשבון גידולים הזקוקים למים בפרקי זמן תכופים יותר או תכופים פחות , כפי שנראה מהדוגמה מבית שאן בימי המאנדאט ( ר' עמי . ( 149 שיטה זו של חלוקת מים שרירותית לפי שיעור הבעלות , במקום התאמת שיטת ההשקיה לצורך הגידולים ,...  אל הספר
מוסד ביאליק