ציור ‭.19‬ מפעלי השקיה באפגאניסטאן. ‭.1 —‬ קאנאט. ‭.2 —‬ השקיה ממי נחלים (לפי ‭(1959 ,Humlun‬