שיטות השקיה

השטחים המושקים כיום באפגאניסטאן , קטנים כנראה , מאלה שנתקיימו שם לפני המאה השלוש עשרה ; אחרי הכיבוש המונגולי לא שוקם חלק של המפעלים הקדו מים . אך גם היום יש הפרשים גדולים באומדן הגודל של שטחי העיבוד—מחברים שונים מעריכים את השטח המושקה בין 200 אלף דונאם ל 5 מיליון דונאם ( ציור . ( 19 כיוון שמפלס מי התהום נמצא בעומקים שונים , ועל פי רוב בעומק של מטרים ואף עשרות מטרים רבים , אין שכיחה כאן העלאת מי התהום על ידי בארות בצורת שדוף , שהן כה שכיחות בהודו השכנה . השקיה ממי נהרות קיימת רק באפגאניסטאן הצפונית , שהיא כבר בתחום ההרים הגבוהים ובתחום אקלים לח למחצה , או בדרום המדינה , באיזור המדברי , ממימי הנהר הילמנד . ביתר חלקי המדינה ההשקיה כולה מבוססת על הקאנאטים . תרבות הקאנאטים באפגאניסטאן היא עתיקה מאוד ומפו תחת מאוד ; בניגוד לאזורי קאנאטים רבים ההולכים ומוזנחים , הקאנאטים באפגא ניסטאן מטופלים בקפידה . בשטחים רחבים רק קיומם של הקאנאטים מאפשרים קיום קבע של בני אדם . מניחים שמקצת הקאנאטים נמצאים בשימוש כבר בין אל פיים לשלושת אלפים שנה . מרבית הקאנאטים באפגאניסטאן מצויים מדרום לרכס המרכזי ש...  אל הספר
מוסד ביאליק