גידולי חורף

החיטה והשעורה נזרעים בסתיו , על פי רוב באוקטובר , והקציר הוא במאי יוני . הגשמים יורדים אמנם במשך עונת הגידול , אד אין הם מספיקים , ועל כן יש צורך בהשקיית עזר כמה פעמים במשך החורף , לערך אחת ל 15 יום .  אל הספר
מוסד ביאליק