שיטות עיבוד

השיטות הן מסורתיות , ואין חידושים לא בכלים ולא בסוג הזרעים ; בכך , ובצירוף חוסר המים , מוסבר היבול הנמוך , הנע בין 50 ל 150 ק"ג חיטה או שעורה לדונאם . אין זיבול , למעשה ; החריש הוא שטחי עד עומק של 10 ס"מ , הזריעה נעשית על ידי זרייה ביד וכיסוי הקרקע על ידי המחרשה . הקציר נעשה במגל , הדייש — בעזרת שוורים וההפרדה בין גרעינים לקש — בנפה . בדרך כלל יש שני גידולים אפשריים : בחורף מגדלים חיטה ושעורה , ובקיץ כיתנה וסומסום . עונת היבולים היא באביב ובסתיו .  אל הספר
מוסד ביאליק