השדות

חלקות השדה ערוכות בהתאם לשיפוע פני השטח : הן ארוכות ( כדי 50 עד 200 ( 'מ וצרות ( רוחב כדי מטרים בודדים . ( כיוונן , ככיוון הקאנאטים והתעלות , צפון דרום . מי הקאנאטים והתעלות זורמים אפוא במתינות , והשדה בעת הצפתו למעשה אינו אלא הרחבה של התעלה . תעלות ההשקיה ( להבדיל מתעלות ההובלה ) הן בעלות דגם מאוצבע , ולעתים קשה להגדיר את השטח כתעלה או כשדה ( ציור . ( 18 הבעלות על הקרקע מגוונת מאוד . הבולטים ביותר הם ההבדלים בגודל הרכוש הקרקעי ; יש גם חלק לא מבוטל של אריסים , המעבדים את האדמות תמורת החזר חלק מן היבולים . חלק זה יכול להיות 1 / 10 עד , 1 / 2 והשכיח ביותר הוא החזר 1 / 4 מן היבול . בארץ שבה הטיפול במים ובקרקע הוא עדין כל כך , יש כללים עתיקים מאוד הנוגעים לשימוש במים .  אל הספר
מוסד ביאליק