ציור ‭.18‬ שיטת ההשקיה של כותנה בנאות־המדבר של אפגאניסטאן. השטח השחור — מוצף מים (החיצים מסמנים את כיוון זרימת המים‭.(‬ השתילה מתקיימת בשולי ה'לשונות' היבשתיים (לפי ‭(1959 ,Humlun‬