שיטות אספקת המים

מקורות המים היחידים הם הקאנאטים , המתחילים במרחק של כדי 5 עד 10 ק"מ לרגלי ההרים , ששם הם מגיעים למי התהום הנמצאים בעומק של 20 עד 50 מ' מתחת לפני השטח . מנקודת מוצא זו זורמים המים , במנהרות תת קרקעיות , עד שהם מתגלים על פני השטח בלב הנווה וזורמים בו בתעלות פתוחות ( ציור . ( 10 הנווה אינו תופעה בודדת באיזור , אלא הוא אחד מתוך קבוצה נרחבת של נאות מדבר המתקיימים על אותה שיטה של אספקת המים . הנחל בסביבת הכפר אינו מקור מים בטוח י אם כי רוחב האפיק באיזור פירזאדה מגיע כדי 11 250 הרי שהזרימה בו היא ספודאדית ומתקיימת לעתים רחוקות , ומשך קיומה הוא של שעות אחדות—זרימה האופיינית לתחום הידר 1 אקלימי זה . אך אין הזרימות מתקיימות בחודשים מארס עד נובמבר , שאז האפיק יבש לחלוטין . זכויות המים שונות מאיכר לאיכר , בהתאם לעושת , ויש מי שזכאי כדי 24 או אף כדי 36 שעות השקיה בשבוע , לעומת אלה הזכאים לשעה אחת או שתיים במשך השבוע . יש שקאנאטים מסוימים מתחילים בגדות הנחל , בתוך האלוביו נים הטומנים במעמקיהם את מפלס מי התהום .  אל הספר
מוסד ביאליק