אגנים לרגלי הרים מושלגים

הסובב שיידון בעמודים הבאים נהנה מיתרון ברור לעומת האזורים , שמקורות המים היחידים שלהם הם הגשמים היורדים על פניהם : השכנות של אזורים ברוכים במש קעים , ותנאים טופוגראפיים וסטרוקטוראליים נוחים לשימוש באוצרות הללו . עלפי רוב האוצרות הללו רחוקים או עמוקים מהישג ידו המיידי של האדם ; על כן קיימת בתוך התחומים הדומים מבחינה פיסית דיפרנציאציה גדולה בדרגות השימוש באוצרות הללו . רבים האזורים שבהם עדיין אין יודעים על קיומם של האוצרות הללו , או אף אם יודעים , מידת יישומה של ידיעה זו לשימוש בהם היא מעטה . לא הטכנולוגיה היא הקובעת כאן ; יש משמעות להתפתחות היסטורית ולמגמות שבהווה .  אל הספר
מוסד ביאליק