ציור ‭.17‬ התחומים הפיט1גיאוגרפיים במדבר יהודה. ‭.1 —‬ צמחייה סהרו־סינדית (מדבריות חמאדה‭.2— .(‬ ערבות איראנו־טוראניות‭—.‬ ‭.3‬ בתות־ספר ים־תיכוניות. ‭.4 —‬ איזור ים־תיכוני (כיום גאריגה‭.(‬ ‭.5‬ תחום ישיבתם של שבטי הבדואים [לפי שמואלי, תש"ל ‭[(1970)‬