הספר הבידואי במדבר יהודה — אינטגראציה בשוליים החקלאיים הקיימים

התנחלות רועי צאן נוודים במדבר יהודה המרכזי , ממזרח לעיר בית לחם , היא דוגמה טובה של השפעות יישוב כפרי חקלאי על תחום בידואי הצמוד לו ללא pn טופוגראפי או פוליטי . השפעות גומלין בין הא' כר לנווד , מעבר מצורת חיים אחת לשנייה יחד עם שמירת הדואליות האתנית , נתקיימו פה במשך אלפי שנים . אך השינוי הראדיקאלי , כלומר מעבר מחיי אוהל לחיי בית אבן , ואתו התהוות כפרים חדשים המתקיימים הן על רעייה והן על חקלאות שוליים , בא רק בשנות השישים של המאה הזאת . התחום הבידואי בגבול המזרע של הרי יהודה ( ציור ( 17 באיזור בית לחם משתרע על שטח של 500 אלף דונאם . 15 % מהשטח הם בתחום פיט 1 גיא 1 גראפי ים תיכוני , 25 ° / 0 בתחום האיראנו"טוראני ( היינו ערבות דגניים , ( ושאר 60 % נמצאים בתחום הסהרו סינדי , כלומר מדברי ( שמואלי , . ( 1970 שטחי מרעה אלה יכולים לשאת , בהתאם לערכם התזונתי , כדי עשרת אלפים כבשים או 19 אלף עזים . בשטח זה של כ 500 אלף דונאמ נתקיימו ב 1967 כ 13 , 200 אנשי שבטים , 25 % לערר מכלל האוכלוסיה של איזור בית לחם ו שאר 75 ° / 0 הם חקלאים ועירוניים של בית לחם . אם בודקים את תהליך ההתנחלות בתחום השבטים...  אל הספר
מוסד ביאליק