ציור ‭.16‬ האיזור הצחיח בצפון־מערב אפריקה. ‭.1 —‬ איזור צחיח. — ‭.2‬ איזור צחיח־למחצה. ‭.3 —‬ איזור ים־תיכוני (לפי ‭(1961 ,Despois‬