האיזור הצחיח־למחצה במגרב

צפון אפריקה ( או המגרב , ( הכוללת את מארוקו , חלקים מאלג'יריה וטוניסיה , נמצאת בשולי הסהרה , אך רובה אינה מדברית אלא צחיחה למחצה בלבד ( ציור . ( 16 רובו של המגרב תלוי , בכלכלתו החקלאית ובמקורות המים , בגשמים בלבד , והוא באופן מובהק איזור מעבר—מבחינות אקלימיות , כלכליות , אתניות והיסטוריות—בין התחום המדברי ובין התחום הים תיכוני . תחום צחיח למחצה זה תופס ארבע חמישיות משטחה של צפון אפריקה . ( 1961 , Despois ) גם בתחום זה יש חלקים צפוניים , לחים יותר , המקבלים בין 400 עד 600 מ"מ , ואפשר עוד לשייך אותם לאיזור הים תיכוני , וחלקים דרומיים יותר , המקבלים בין 200 עד 400 מ"מ . ההבדל העיקרי בין שני החלקים אינו כל כך בכמות המשקעים , כמו בביטחון בכמותם וזמינותם ( ציור . ( 4 הצמחייה היא איראנו טוראנית , ערבתית , והיא האיזור החלוצי , התחום של נסיגתו או התקדמותו של המדבר בהתאם לשיטות העיבוד ושמירת הקרקע והצמחייה . הוא גם התחום שבו נפגשות צורות חיים וחברות אתניות סדנטארי 1 ת ונוודיות . בתחום זה , בעל הקיץ השחון הממושך , ובעל משקעים של 200 עד 300 מ"מ בחורף , ההשקיה היא הכרחית לכל גידול : 200 עד 400 מ"ק...  אל הספר
מוסד ביאליק