ציור ‭.15‬ התקדמות המדבר בדרום אפריקה. ‭.1 —‬ הרס הצמחייה הטבעית מעבר לגבול הקריטי. ‭.2 —‬ מדבר שנגרם בידי אדם. ‭.3 —‬ גבול האיזור הצחיח (לפי ‭.(1961 ,Talbot‬