אינטנסיפיקאציה של האיזור על־ידי השקיה ומרעה משובח

השפעתה של השקיה קבועה על התפתחות האזורים הצחיחים בדרום אפריקה היא מוגבלת למדי ( להבדיל מקדיחת בארות ואספקת מי שתייה לעדרים . ( רק מחציתם של הנהרות הם בתחום הצחיח וזרימתם אינה קבועה כלל וכלל ; כך , למשל , היו שנים שבהן לא זרם כלל נהר אוראניה בחלקו התחתי של מהלכו . נגר המטר עשוי לנוע בין 0 . 8 % לבין , 35 % ועל כן קשה לסמוך על מקורות אלה כמקור מים בטוח . נוסף על כך , בגלל ההתרוממות החדישה לערך של היבשת , הנהרות תופסים עמקים צרים , ואלה חתורים עמוק מתחת לפני הרמות ושיפועיהם תלולים ביותר . מעט שטחים אלוביאליים פוריים מצויים בקרקעית העמקים . אף מי התהום אינם מן המעולים ; ל 30 % מהם יש תכולה מינראלית העולה אף על האפשרות של השקיית בעלי חיים . אחוז הטעונת הרב בנהרות עושה את הקמת הסכרים לפרולימאטית . לאורך נהר אוראניה יש בסך הכול 320 אלף דונאם הניתנים להשקיה , וגם זאת בחלקות קטנות ומפוזרות . כיום מושקים בכל מדינת דרום-אפריקה כדי חמישה מיליון דונאם , מזה יותר ממחציתם בתחום הלח . אחד השינויים החיוביים שהביא לשיפור המרעה הוא עצם העובדה , שהמרעה היום אינו 'חופשי' אלא מחולק לחלקות מגודרות . שטחים ...  אל הספר
מוסד ביאליק