התנאים והבעיות

צחיחות ובצורת היו ומוסיפות להיות מנת חלקה של אפריקה הדרומית , להוציא החלק הדרומי הים תיכוני הממוזג , והחלק המזרחי ההררי ( ציור . ( 40 בעיית המים , הן לאדם והן לבהמה ולגידולים חקלאיים , היתה תמיד חמורה , אם כי נמצאו מאגרי מים עשירים אפילו בתחום האיזור הצחיח . שלושה רבעים משטחה של הריפובליקה הדרום אפריקאית מקבלים פחות מ 500 מ"מ גשם לענה בממוצע ; הגשמים ברובם הגדול —85 ° / 0— יורדים בקיץ ; מכאן יעילותם המעטה לעומת גשמי העונה הקרה . שיעורי נגר המטר נאמדים ב —6 % שיעור די גבוה , ואם כי יותר ממחצית הכמות הזאת מגיעה באפיקי הנהרות לאיזור הצחיח , הרי התנאים הטופוגראפיים , העדר סיכור והעדר קרקעות בקרבת האפיקים , אינם מעודדים תרבות השקיה חקלאית . האזורים הים תיכוניים בדרום המדינה היו ומוסיפים להיות האזורים היחידים שהם בעלי חקלאות השקיה , בעוד האיזור הצחיח למחצה היה ועדיין הוא משמש לרעיית צאן ובקר . מידת התיעוש הגדולה במדינה , והמכרות שנתפתחו כבר במחצית המאה התשע עשרה וסיפקו פרנסה ברמה גבוהה , גרמו לכך שבמדינה הזאת אין החקלאות המקור העיקרי לקיום , כמו , למשל , במידגם הקודם שלנו , במאהל . הזהב...  אל הספר
מוסד ביאליק