חקלאות פאסטוראלית מודרנית במדינה מתועשת — הריפובליקה הדרום־אפריקאית