המטרה והתנאים

צפון קאזאכסטאן נמצא בשולי האיזור הלח , בתחום רצועת הדגניים העוברת לאורך השוליים הדרומיים של סיביר ; דרומה של הריפובליקה הקאזאקית מצוי בתחום הצחיח ( ציור , ( 14 בו ייתכנו יישובי קבע רק ליד מקורות המים המצומצמים . הנושא של הרחבת תחום המזרע על ידי פליחה של שטחים גבוליים , ששימשו עד כה רק למרעה , אינו חדש והוא ידוע מתחומים כה שונים כמו דרום מזרח אוסט ראליה , או המישורים הגדולים של ארצות הברית . המיוחד בנושא זה בקאזאכסטאן הוא בכך , שהיה כרוך במאמץ ממלכתי רב , והיה למפעל בעל יוקרה כלכלית ומדינית ; היקפו היה מהפכני ממש . מטרתו היתה להרחיב את שטחי הבעל בתחום האקלימי המפוקפק ביותר , בתחום גבול הצחיחות . הרחבת שטחי המזרע הוצבה כמטרה בכל אחת מתכניות החומש הסובייטיות . ( 1962 , Jackson ) התכנית הראשונה ( 1928—1932 ) הציבה לעצמה מטרה של הגדלת שטחי המזרע ב 140 מיליון דונאם , רובם בתחום הערבה , היינו בתחום האקולוגי האירנו טוראני . תכניות חומש אחרות הופרעו על ידי מלחמת העולם השניה ; התכנית של ה'אדמות הבתולות' ( 1954—1956 ) לא היתד . אלא המשך לתכניות ההרחבה האלה ; אך היא היתר . יומרנית ביותר—הפיכת 32...  אל הספר
מוסד ביאליק